top of page
Screenshot 2023-04-04 at 19.18.34.png

RADYKALNA KULTURA POLSKA

Idea festiwalu „radykalna kultura polska” zrodziła się w wyniku obserwacji nowego zjawiska na polskiej scenie muzycznej, które stanowić może znakomity fundament dla budowania nowoczesnej − zakorzenionej i otwartej zarazem − tożsamości. Chodzi o twórców łączących − traktowane z namaszczeniem i znawstwem − repertuar oraz techniki wykonawcze archaicznej wiejskiej muzyki tradycyjnej z praktykami kompozytorskimi i improwizacyjnymi nowoczesnej i ponowoczesnej awangardy, „poważnej”, jazzowej czy elektronicznej.

 

Hasło „radykalna kultura polska” to oczywiście nawiązanie do „radykalnej kultury żydowskiej” − lokalnego (nowojorskiego) ruchu awangardowego, który na przełomie stuleci osiągnął, pod przewodnictwem Johna Zorna, bezprecedensowy sukces, promieniując na cały świat, także na Polskę, gdzie stał się zarzewiem ruchu nowej muzyki żydowskiej. Poza aspektem marketingowym w „radykalnej kulturze polskiej” tkwi także ogromny potencjał ideowy. Muzyka prezentowana w ramach naszego festiwalu stać się może modelem nowej polskiej tożsamości i odtrutką na niezdrową i często sztucznie podsycaną polaryzację polskiego społeczeństwa. Nasz radykalizm to radykalne zakorzenienie (wszak „radix” to po łacinie „korzeń”) oraz radykalna otwartość na zjawiska i wyzwania współczesnego, zglobalizowanego świata.

KW-12_Fotor.jpg
Screenshot 2023-04-04 at 19.18.26.png

FUNDACJA AUTOMATOPHONE

Karmelicka 1/34
00-149 Warszawa
NIP 5252723999
KRS 0000695823

bottom of page