top of page

NOWE MEDIA W MUZYCE

Jak komunikować się z osobami, które dotychczas myślały o spotkaniach z muzyką klasyczną i współczesną jako o przykrej konieczności lub które były z tego świata całkowicie wykluczone?

 

Celem naszych działań jest projektowanie doświadczeń przyszłości, które połączą obszar nowych mediów oraz technologii ze światem szeroko rozumianej muzyki klasycznej i współczesnej. Ważne jest dla nas przybliżanie tego świata osobom z nim niezwiązanym, a także demokratyzacja dostępu do muzyki wykonywanej na żywo, ze szczególnym uwzględnieniem grup dotychczas marginalizowanych.

 

W ramach Automatophone Kasia Świętochowska zajmuje się m.in. rozwojem innowacyjnych rozwiązań technologiczno-artystycznych dla Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter tych działań, wymagający zaangażowania zarówno środowiska artystycznego, technologicznego, badawczego, CSR, jak i stricte biznesowego – jesteśmy otwarci na rozmowę o wszelkiego rodzaju partnerstwach mogących służyć realizacji powyższych celów i zmianie świata na lepsze.

bottom of page